Miljövänligt

Ett takbyte genererar 1-2 containrar med deponiavfall (ca: 10 ton från en vanlig villa). En ytterligare stor miljövinst uppnås genom att inga nya pannor behöver tillverkas och transporteras.

Möjlighet

Ni har möjlighet att byta färg på ert tak. Välj en färg som passar till fasaden. Kvalitet/Garanti Eftersom vi använder marknadens bästa produkter i kombination med ansvarskännande, erfaren och välutbildad personal lämnar vi 10 års garanti.

Kvalitet och miljö

De arbetsmetoder vi använder har utvecklats med hänsyn till miljön. Från de miljöcertifierade produkter vi använder till transporter och hjälpmedel möter vi de höga miljökrav som ställs på oss.
Vi arbetar konsekvent med att bedriva miljöarbete inom företaget och följer gällande föreskrifter som ser till att vi beskyddar miljön.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och genom kontinuerliga utbildningar kan vi minimera belastningen på vår personal. Genom att driva våra projekt med god planering, målmedveten styrning och god ordning uppnår vi en säker och trygg arbetsmiljö för alla inblandade.
För oss är det viktigt att kunden blir nöjd och därför är vi lyhörda för kundens förväntingar och skapar förutsättningar utifrån ledord som förtroende och respekt för varandras kunskap och åsikter.